Finanční gramotnost je znalost, ale i následná zkušenost toho, jak funguje koloběh peněz při domácím hospodaření, ale také ve světě. Vzdělávání dětí o penězích a vlastním hospodaření již od raného dětství může zajistit, že budou informovanější a zodpovědnější. To se jim s přibývajícími léty bude hodit při nejrůznějších finančních rozhodnutích. A že jich nebude málo...

Níže nabízíme několik užitečných postojů, nápadů a rad na aktivity s dětmi:

 1. CHCE TO ČAS
  Rozhodně nečekejme, že to půjde hned a rychle. Chce to každodenní trénink.

 2. NÁKUPY
  Praxe je více, než teorie. Dobrým způsobem, jak to děti naučit, může být jejich zapojování do každodenních rozhodnutí. Nákup potravin, sestavení nákupního seznamu nebo tvorba í jídelníčku se nabízí jako skvělý zkušební trenažér.

 3. JE TŘEBA UDĚLAT I ŠPATNÁ ROZHODNUTÍ
  Někdy je dobré nechat dítě impulzivně koupit něco, co víme, že mu nebude chutnat nebo čeho později bude litovat. Jen tak ho naučíme příště chybu neopakovat a třeba tak do budoucna zabránit zbytečnému "vyhození" peněz. Jako vychovatelé víte, že přihlížet tomu, jak se dítě chystá udělat špatné rozhodnutí, je velmi těžké. Ještě jedna rada: nikdy nenahrazujme špatně investované peníze. Lekce by tím byla ztracena a nebyla by tou správnou LEKCÍ do života.

 4. ŠKOLA HROU A HRANÍ ROLÍ
  Existuje řada různých stolních, internetových či multimediálních her simulujících možné životní situace, které nás mohou potkat. Hraní rolí je dále součástí zážitkového způsobu učení. Při rozvoji finanční gramotnosti můžeme tento nástroj v hojnosti použít a to např. při simulaci typických situací, jako prodavač - zákazník (reklamace, hra na obchod...) apod.

K rozvoji finančního vnímání a znalostí o penězích doporučujeme tyto deskové hry

 • Dostihy a sázky, Monopoly, TIR kamionem po Evropě

 • Finanční svoboda

 • Cashflow

 • Cesta životem

 • Peníze navíc

 • Peníze a život

 • Obchod - hra na nakupování

Dále jsou skvělé tyto on-line hry a aplikace

 • Rozpočti si to! - aktuálně, do 30. 4. běží nový ročník, do které se mohou zapojit také rodinné skupiny v DD; mrkněte sem na pravidla a přihlášení týmů je možné ZDE,

 • FingrPlay

 • Finanční svoboda

 • Saver & Spender

 • Nauč se hospodařit

 • Chráníme českou korunu

 • JA Titan

 • Finly

 • Accelium EDU

Dle standardů FG pro střední školy, které jsou zdrojem pro Rámcové vzdělávací programy (RVP) uvádíme oblasti, které by mladí měli obsáhnout.

TIP NA AKTIVITU - Utvoř dvojice z následujících slov

1.  Úvěr
2. Inkaso
3. Ručitel
4. Vklad

A. Osoba, jež se zavazuje zaplatit bance dluh na místo dlužníka. V případě, že dlužník neplatí řádně a včas.
B. Peněžní prostředky, které banka poskytne dlužníkovi a které je dlužník povinen bance vrátit dle podmínek smlouvy.
C. Peněžní prostředky složené na bankovní účet
D. Částka odepsaná z bankovního účtu bankou, např. na pravidelnou úhradu plateb za mobilní telefon

TIP NA VIDEA

Krotitelé dluhů

Rosťova škola - díl Skutečně dospělý

Postavička všetečného Rosti zde divákům zábavnou formou vypráví o penězích a učí je, jak s nimi efektivně hospodařit. 

Webináře pro Prima život

Webináře jsou určeny vychovatelům a mladým - naše věkové doporučení je 15+. Všechny najdete na našem YouTube yourchance TV, kde jsou rozděleny podle zaměření. Na finanční gramotnost jsou zaměřeny všechny tyto v odkazu ZDE.

Youtuber Vidral - peníze