Duševní pohoda

Duševní pohoda je podle Světové zdravotní organizace (WHO) vedle fyzické a sociální pohody, součástí našeho zdraví. Vychovatelé bývají často vystavováni stresovým situacím, náročné práci s citovým angažováním, kdy se snaží dětem v co nejvyšší možné míře nahradit fungující rodinu a domácí prostředí. 

Prevence a péče o duševní pohodu je zcela nezbytná pro Vaše spokojené fungování a předchází syndromu vyhoření.

Jak být v duševní pohodě?

  • funkční a zdravé vztahy (rodina, blízcí a přátelé).