Knihy pro Vás

Začni správně - manuál samostatného života

Publikace je určena mladým lidem, kteří se připravují na odchod z dětského domova nebo pěstounské péče a startují svůj život DOSPĚLÁKA. Praktická příručka provede čtenáře všemi oblastmi dospělého života: od péče o sebe, své zdraví a osobní rozvoj až po rady, jak hospodařit ve svém prvním bydlení, na co si dát bacha a jak ušetřit. Manuál mlaďochům je doplněn super odkazy, dotazníky a testíky. 

Autorský tým knihy jsou dámy z projektu Začni správně: Michaela Škorničková, Gabriela Štiková, Dominika Šenková a Marcela Belicová.FENOMÉN DÍTĚTE V SYSTÉMU aneb teorie a praxe náhradní rodinné péče

Kniha se věnuje problematice péče o ohrožené děti, odebírání dětí z péče rodičů a seznamuje s institucemi náhradní rodinné výchovy a systémem jejich práce.

V knize se prolíná teorie s praxí, která je zastoupena citacemi, reálnými příběhy a kazuistikami. Teoretická část se věnuje zejména novodobé historii náhradní rodinné výchovy, včetně klíčových milníků a osobností, které se zasloužily o její formování. Čtenáři získají přehled o možných sociálně patologických jevech v rodině  a jejich dopadech na dítě. Další kapitoly jsou věnovány vstupu dítěte do systému náhradní rodinné výchovy, fungování ústavní výchovy a náhradní rodinné péče a odchodu dítěte do dospělosti. Závěr přináší přehled záchranných organizací a sociálních služeb. Jako bonus publikace popisuje praxí prověřenou a fungující metodiku integrace mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče projektu Začni správně, systém práce koordinátorů projektu i mentoringový program. 

Autorkami knihy jsou manažerky integračního projektu Začni správně Marcela Belicová, Dominika Šenková a spoluzakladatelka yourchance Gabriela Štiková. 

Knihu lze zakoupit zde.


Prima život - kniha a pracovní sešit 

Kniha a pracovní sešit Prima život pomáhají čtenáři sladit jeho životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity.

Nedílnou součástí knihy Prima život je i pracovní sešit rozvíjející nejen aktivity čtenářů, ale nabízí také pohled do čtenářova nitra, poznání sebe sama a nastavení priorit. 

Autorkami knížky jsou zakladatelky yourchance o.p.s a odborníci na finanční gramotnost Jana Merunková, Gabriela Štiková a Kateřina Lichtenberková.

Knihu lze zakoupit zde.


Věřte tomu a dosáhnete toho

Tato praktická kniha z pera Briana Tracyho a jeho dcery Christiny Vám poskytne motivační návod, jak používat "psychologii dosažení".

Zbavte se svých traumat a dosáhněte vytouženého štěstí. Díky "psychologii dosažení" se zbavíte negativních myšlenek, chování a dokážete odhalit svůj potenciál, díky kterému dosáhnete úspěchu. Opuštění negativních myšlenek je jedním z nejdůležitějších, ale často i nejtěžších kroků k úspěšnému životu.

Příručka je založena na výzkumu, který vám pomůže rozpoznat a odhalit škodlivé vzorce bránící k dosažení cílů a spokojeného života. Autoři knihy Vám pomůžou rozpoznat, jak vědomá a nevědomá negativita ovlivňují vaši osobnost, vzhled a rozhodnutí. 

Kniha je k zakoupení zde


NAUČENÝ OPTIMISMUS - Jak změnit své myšlení a život

Kniha je založená na mnohaletém výzkumu autora - psychologa Martina E. P. Seligmana, který se bádání na tomto poli věnuje už několik desetiletí. 

V knize shrnul své poznatky a nabízí účinné metody k získání pozitivního pohledu na svět. Dozvíte se, jak se zbavit zlozvyku pesimismu a nevzdávat se kvůli maličkostem; dokážete si konstruktivněji vysvětlit své chování a naučíte se jednat sami se sebou mnohem pozitivněji. Podaří se vám prolomit depresivní myšlenky, lépe využijete svého potenciálu, budete úspěšnější a spokojenější. Kniha obsahuje konkrétní cvičení, testy a rady pro různá prostředí (škola, práce, rodina) a naučí optimismu i toho nejzarytějšího pesimistu. 

Kniha je k zakoupení zde.