Výcvik pro vychovatele

Výcvik Začni správně - vzdělávací program pro pracovníky školských zařízení

akreditace MŠMT 40010/2020-2-999


Roční výcvik pro vychovatele dětských domovů vychází ze Standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

Cílem výcviku je dát vychovatelům do rukou funkční nástroj přípravy na odchod mladých dospělých vyrůstajících v dětském domově. Rozvinout jejich schopnost s ním pracovat tak, že nenaruší běžný režim fungování rodinné skupiny, naopak podpoří jejich práci a zvýrazní některá témata běžného chodu.

Absolventi výcviku využijí získané znalosti a dovednosti při dlouhodobé práci v dětských domovech napříč věkovým spektrem. Příprava na samostatný život podle nás začíná již v útlém věku. 

V průběhu výcviku získají účastníci také:

  • možnost pracovat s případovými studiemi z praxe,
  • vhled do témat, která souvisí s odchodem z domova - finanční gramotnost, práce, bydlení, osobnostní a sociální výchova, příprava na odchod aj.
  • praktické nácviky zařazení témat do vzdělávání v dětském domově, které jsou součástí výcviku
  • doporučení na odbornou literaturu, která se věnuje probíraným tématům, 

Forma: Prezenční

Místo: Praha

Maximální počet účastníků: 18

Cena: 23 500 Kč / účastník (lze rozložit do splátek)

Termín pro přihlášení do výcviku: 30.11.2022

Odborný garant: Mgr. Jaroslava Kohoutová

Lektor: Mgr. Roman Pejša

Hostující lektor: Ing. Gabriela Štiková

Informace na telefonním čísle 777 975 337, přihlášení je možné poslat na office@yourchance.cz nebo vyplnit tento formulář