Výcvik pro vychovatele

Výcvik Začni správně - vzdělávací program pro pracovníky školských zařízení

akreditace MŠMT 40010/2020-2-999


Poznejte náš roční výcvik pro vychovatele  dětských domovů - nástroj, který vám dává jistotu, schopnosti a znalosti potřebné pro to, abyste mohli úspěšně připravit mladé dospělé na život po odchodu z dětského domova.

Tento výcvik je založen na standardech kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní výchovy. Díky tomu máte jistotu, že se školíte podle metod a postupů, které jsou v souladu s poznatky a doporučeními v oblasti výchovy. 

Ale to není všechno.

Tento výcvik jde dále a soustředí se také na témata, která jsou někdy opomíjena, ale jsou pro mladé dospělé zásadní - finanční gramotnost, příprava na práci, bydlení, osobnostní a sociální výchova. A všechno je představeno, vysvětleno a zpracováno tak, abyste je mohli zařadit do běžného chodu své skupiny a podpořit tak rozvoj svých svěřenců.

Výcvik poskytuje také hodnotné příležitosti pro osobní rozvoj a zlepšení dovedností vychovatele. Doufáme, že vás tento výcvik nejen vzdělá, ale také vás inspiruje a motivuje k tomu, abyste byli lepšími vychovateli pro děti, které to tak moc potřebují.

Top 5 důvodů, proč si vybrat náš roční výcvik pro vychovatele dětských domovů:

  1. Získáte funkční nástroje pro přípravu mladých dospělých na samostatný život.
  2. Budete pracovat s případovými studiemi a získáte praktické zkušenosti a dovednosti.
  3. Získáte přístup k odborné literatuře a nejnovějším poznatkům v oblasti výchovy.
  4. Rozvinete své dovednosti a zlepšíte své výchovné techniky. 
  5. Budete mít možnost se osobně rozvíjet a získat dovednosti potřebné pro to, abyste mohli pomáhat bez rizika vyhoření.

A to vše s plnou podporou lektorského týmu i ostatních kolegů ve výcviku :-)

Forma: Prezenční

Místo: Praha

Maximální počet účastníků: 18

Cena: 23 500 Kč / účastník (lze rozložit do splátek)

Termín pro přihlášení do výcviku: 30.11.2023

Odborný garant: Mgr. Jaroslava Kohoutová

Lektor: Mgr. Roman Pejša

Hostující lektor: Ing. Gabriela Štiková

Informace na telefonním čísle 777 975 337, přihlášení je možné poslat na office@yourchance.cz nebo vyplnit tento formulář