On-line semináře pro vychovatele

Koncept vzdělávání a seberozvoje vychovatelů reflektuje palčivá a předem zvolená témata, která vycházejí z praxe vychovatelů, jejich zpětných vazeb a specifických požadavků na práci s cílovou skupinou dětí a mladistvých z dětských domovů.

Cílem této aktivity je nejen propojení komunity vychovatelů, sdílení zkušeností, ale i zvýšení pracovních kompetencí, seberozvoje a dalšího vzdělávání.

Semináře probíhají čtvrtletně, vždy on-line formou pod vedením zkušených lektorů a inspirativních osobností.

Na připravené semináře Vás vždy s časovým předstihem pozveme. Přihlášení bude možné přes registrační formulář, který bude součástí profilu dané akce. Po registraci Vám dorazí odkaz pro přihlášení na akci. Je nutné mít Wi-Fi připojení, funkční počítač s webkamerou a mikrofonem.

Online semináře jsou pro Vás ZDARMA. Po vyplnění zpětné vazby lze vystavit potvrzení o účasti.


.

Zveme vás na on-line seminář na téma: 

Psychologické okénko pro vychovatele dětských domovů

16. 9. 2022 od 9 do 11 hodin

REGISTRACE ZDE

ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ DO MÍSTNOSTI, KDE SEMINÁŘ PROBĚHNE

Cílem zářijového on-line semináře pro Vás vychovatele bude poskytnout informace z psychologické praxe dvou dětských psycholožek, které jsou využitelné pro práci vychovatelů dětských domovů a dětských klientů.  

Lektorky setkání: 

Tereza Tetourová je psycholožka, které se zaměřuje na práci s dětmi a dospívajícími. Téměř tři roky působila jako školní psycholožka na základní škole, kde se věnovala jak individuální práci s dětmi a rodiči, tak skupinové práci s dětskými kolektivy. Aktuálně pracuje jako dětská psycholožka v centru LOCIKA s dětmi, které zažívají násilí v rodině. Mimo psychologické praxe se věnuje poskytování psychoterapeutických služeb dětem a dospělým.

Anna Frombergerová působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnovala dětské diagnostice, poradenství a primární prevenci rizikového chování. Pracovala jako školní psycholožka na základní škole a víceletém gymnáziu. Tématům z praxe se věnuje i výzkumně na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 


Již proběhlé on-line semináře pro vychovatele:


Duševní pohoda a psychohygiena, 16. 6. 2021