Aplikovaný výzkum PERSIST

Výzkum PERSIST

Společnost yourchance o.p.s. je aplikačním garantem výzkumu Persist, který trval od roku 2020 - 2022. Cílem tohoto výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a jejich úspěšnou adaptaci na trh práce. Další informace o výzkumu najdete na stránkách projektu.

Děkujeme Vám za pomoc a umožnění dostat dotazníky k co nejvíce mladým lidem... Je to totiž zejména pro ně!

Zde je k dispozici Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva.