Mediální ozvěny

Katku teď potřebují
domovy a mladí víc než dříve

Situace mladých lidí, kteří v této době opustili dětský domov, nebývá pro mnohé z nich jednoduchá. Do obtíží se dnes může dostat kdekdo, těmto mladým však v této tvrdé době chybí pomoc blízkých a rodiny. A právě tu po celé republice nahrazuje projekt Začni správně společnosti yourchance o.p.s. Podpora a pomoc putuje také do dětských domovů. 

Bílé vrány letos znovu přiletěly


Již posedmé ocenila yourchance mladé lidi          z dětských domovů, zaměstnance institucí náhradní rodinné výchovy a zaměstnavatele, jejichž přístup k mladým z dětských domovů je vzorem pro celou společnost. Záštitu nad oceněním převzal znovu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

Děti se zdokonalovaly i v online komunikaci

V Karlovarském kraji probíhala tematická setkání pro děti z dětských domovů a mladé lidi, kteří již brány domova opustili a osamostatňují se. Právě těm pomáhá v této době ještě intenzivněji celorepublikový projekt Začni správně, který setkání organizoval. Ústředními tématy byla problematika exekucí, možnosti bydlení při odchodu z DD, příprava na pracovní pohovor        a atraktivní téma orientace v médiích Fake News.