Vychovatelé dětských domovů se učili, jak zvládat krizi a co je to krizová intervence

03.05.2021

Další Káva s... pro vychovatele dětských domovů bylo virtuální setkání k ožehavé problematice krizové intervence. Co krize je, jak ji zvládat, specifika krizové intervence a kam se případně obrátit pro pomoc se dozvědělo přes osmdesát vychovatelů dětských domovů. Online setkáním provázela Dominika Šenková, psychoterapeutka a sociální pracovnice. 

Online akce byla rozdělena do tří bloků a desítkám účastníků přinesla cenná doporučení, teoretické zastřešení stěžejních pojmů i návody na konkrétní řešení situací, se kterými se vychovatelé v praxi setkávají.

První blok přiblížil pojem krize, jak se vyvíjí a její možné příčiny. Nabídl také vyrovnávací strategie s krizí. Krizi může u dětí vyvolat různá zátěžová, pro ně neřešitelná, situace. Krize a psychická zátěž je u nich jiná než u dospělých, a to musíme brát na zřetel. Zátěžové situace, kterými si děti a dospívající procházejí, se mohou projevit na somatické, psychické a behaviorální úrovni. Obecně platí, že čím je dítě mladší, tím více se krize projeví na úrovni těla nebo na úrovni chování - zhoršení prospěchu, nespavosti, nechutenství.

Lektorka Dominika se věnovala možnostem, jak se s krizí lidé vyrovnávají... může jít o vrozené strategie jako je útěk, útlum, pasivita nebo přirozené reakce (např. ventilace pláčem, hněvem).

Doporučuje: "Nechte děti vyplakat, "vyklepat", odpočinout, najíst a napít... Dejte jim i možnost odmítnout pomoc, zažít si rituál apod." Důležitou částí pro pochopení problematiky bylo vymezení rozdílů mezi první psychickou pomocí, krizovou intervencí a psychoterapií. Vychovatel může nabídnout převážně první psychickou pomoc a osvojené prvky z krizové intervence, včetně technik vedení rozhovoru. Účastníci se dozvěděli kroky první psychické pomoci s využitím principu 6P: Přibliž se, Podepři, Připomínej realitu, Podpoř, Pečuj a Předej dál. Velmi důležité v krizi je správné dýchání a práce s dechem. Stěžejní první blok byl uzavřen vysvětlením, co je přesně krizová intervence, jak ji lze poskytovat a jaké její formy existují.

Druhý blok byl již více praktický a účastníkům představil možnosti struktury rozhovoru s dítětem, které se v krizi nachází. Padaly případové situace a reakce na tyto... jak se ptát a proč právě takto? "Důležité je nevyjadřovat vlastní názor, ale aktivně naslouchat a reflektovat situaci, být empatický a připraven pomoci, nikoliv odsuzovat a kritizovat. Cílem je dobrat se a nabídnout řešení, akční plán a postup, jak se z krize či konfliktu dostat," vysvětluje Dominika.

Třetí a poslední blok se věnoval podpůrnému systému a institucím, které mohou s krizovou intervencí pomoci. Celé online setkání provázely dotazy od vychovatelů, jak se v dané situaci s dětmi a mladistvými nejlépe zachovat a pracovat s nimi. "DOMOVY SOBĚ je krásná myšlenka. Věřím, že byl úvod do krizové intervence pro vychovatele užitečný a že jej, pokud bude potřeba, uplatní v praxi. Přeji vychovatelům mnoho spokojených dětí bez krizových situací," uvádí Dominika k setkání.

Platforma DOMOVY SOBĚ se v měsíci dubnu věnovala tématu emocí. Tipy na aktivity a práci s děti v této oblasti najdete na webu DOMOVY SOBĚ. Další akcí DOMOVY SOBĚ bude 19. května v časech 9 - 10:30 hodin Káva s... na téma Pracovněprávní vztahy - jak mladého člověk co nejlépe připravit na pracovní trh současné doby a specifického pandemického období. Řeč bude také o faktu, že práce je nutný předpoklad k soběstačnosti. Více informací a možnost registrace najdete ZDE.