Online Káva s… o tom, jak s dětmi mluvit o sexu přilákala téměř čtyřicet vychovatelů DD

01.03.2021

On-line setkání Káva s... pro vychovatele dětských domovů se věnovala žhavému tématu Jak mluvit s dětmi o sexu. Bezmála čtyřicet pracovníků dětských domovů diskutovalo o tom, kdy a jak probírat s dětmi vlastní sexualitu a formovat jejich sexuální integritu. Káva s... byla prvním setkáním nově vzniklé platformy a webu Domovy sobě. Realizátorem Domovy sobě je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Setkání vedla metodička společnosti Konsent Mgr. Dagmar Krišová. Konsent, z.s. se specializuje na boření mýtů o sexu a sexuálním násilí, realizuje a vede workshopy pro děti a jejich rodiče. Lektorka se věnovala problematice sexuální výchovy u dětí a zúčastněným zodpověděla například na dotazy: Ve kterém věku je dobré začít mluvit s dětmi o sexu, Jak takové téma vůbec začít a zda je lepší mluvit s každým individuálně nebo ve skupině?

"Důležité je začít s komunikací o sexu již od raného dětství. Nebojte se používat ty pravé názvy a slova v této oblasti. Budou děti provázet po celý život. Jejich brzká znalost dětem pomáhá budovat vztah k jejich tělu a sexualitě. Důležité je hovořit s dětmi o rozdílech mezi pohlavími. Měly by také brzy chápat, že o svém těle rozhodují jen ony samy," vysvětluje lektorka Dagmar zúčastněným.

Osvětová iniciativa Růžový únor

Téma sexu nebylo na únorovém online setkání náhodné. Již druhým rokem se projekt Začni správně věnuje osvětové iniciativě Růžový únor. A letos se v tématech zodpovědného sexuálního chování pokračovalo. Podnět k realizaci této aktivity pro dospívající z dětských domovů vzešel přímo od mladých lidí z projektu Začni správně. Oni sami tehdy rozvířili otazníky a diskuzi o bezpečném sexu, prevenci a ochraně před nechtěným těhotenstvím a nemocemi. Cílem Růžového února je předcházet situacím, kdy děti mají děti.