Odcházení z dětského domova bylo tématem květnové akce pro vychovatele

01.06.2022

Další akcí pro vychovatele dětských domovů, kterou projekt Začni správně a platforma DOMOVY SOBĚ realizovala byla Káva s..., která proběhla ve středu 25. května. Jejím hostem byl Roman Pejša, ředitel Dětského domova Ledce a věnovala se důležitému milníku v životě člověka, a to odcházení a osamostatňování se mladých z dětských domovů.

Akci již tradičně moderovala Gabriela Štiková, spoluzakladatelka yourchance a projektu Začni správně. Setkání se dotklo mýtů v ústavní výchově, cílené pomoci a práci s dospívajícími. Řeč byla o možnostech, jak se mohou postavit vychovatelé k odcházení při práci s mladými. Host setkání sdílel s účastníky dobrou praxi z dětského domova Ledce, kde působí na ředitelské pozici již 16 let. Zároveň je předsedou krajské sekce Asociace speciálních pedagogů.

Odcházení z dětského domova je základní věc, která není institucemi uchopena tak, aby měla svůj systém a provázanost s životem dětských domovech. Je to často tvrdý náraz mladých při odchodu. Odcházení je taková ta "bolavá pata", která není v ústavní výchově řešena.

Zejména moment po odchodu, kdy zůstane mladistvý sám, je velmi těžký. Nemají venku takovou tu síť lidí, známých, na kterou se mohou obrátit o radu a podporu, byť jen tu verbální. Často pak mlaďoši propadají a dostávají se k prostituci, gamblerství, nastupují další sociální patologie až se dostanou mimo systém a ocitnou se ve spirále životních a existenčních potíží.

"Ve funkci jsem 16. rokem a mohu srovnat a posoudit změnu, proměnu ve fungování a životě v dětských domovech... A opravdu existuje! Ten posun je veliký, díky podpoře neziskových organizací, zřizovatelů, státu, ale také samotných pracovníků dětských domovů," vysvětluje Roman k současné úrovni a fungování dětských domovů. Roman na akci odpovídal na dotazy: Jaká je role vychovatelů a ředitelů při přípravě dětí na odcházení z domova?, Co v praxi v tomto v dětském domově dělají a jak k hladkému osamostatnění se přispívají?

Romanovo motto: "Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě."

V DD Ledce mají 6 rodinek s maximálním počtem dětí. Spousta dětí zde je s mentálním postižením. U těchto dětí je odcházení, jejich umístění a plnohodnotné začlenění do společnosti velmi obtížné. Pak jsou děti, které chtějí, snaží se učit, pracovat na sobě, vzdělávat se, osamostatnit se, vnímat realitu a žít plnohodnotně. Třetí skupina jsou pak děti, kterým je to jedno, nic neřeší a většinou z domova odchází do biologické, často nefunkční rodiny. Zde většinou bývá náraz obrovský. "Žádné dítě ale jen tak nenecháme padnout na zem. I po odchodu se jim snažíme pomoci, najít jim nějaké uplatnění, "umístění", mohou se i vrátit. Zároveň se snažíme o to, aby děti zůstávaly v domově co nejdéle. Máme zde děti s mentálním postižením a jsme rádi, že se vyučí a mají toto vzdělání. Často nám mladí "vypadávají" po 18. roku. Děti s hendikepem se často vrací do biologické rodiny a úskalí nefunkčnosti poznávají až s odstupem. Děti se ale také mohou vrátit zpět do domova a do systému sociální pomoci," popisuje Roman praxi.

S dětmi je důležité pracovat průběžně a už od raného dětství je na moment ochodu připravovat. Je třeba nabídnout jim informace o možnostech bydlení, koloběhu peněz, financování nezbytného a hospodaření. Není to otázka jednoho roku před odchodem. Hodně také záleží na tom, v kolika letech děti do dětského domova přichází. Učíme děti v domově kompetencím k bydlení, vzdělání, pracovnímu zařazení, hospodaření i struktury plánování volného času a denního řádu. Souvisí to také se schopností se obsloužit, vyprat si, uvařit, dodržovat hygienu.

V okamžiku, kdy se mladiství osamostatní, zjistí, že jsou sami. Poznají samotu, a to je mnohdy velmi těžký okamžik. Důležité je mít vybudovanou strukturu volného času. A tato věc je také jednou ze součástí přípravy na odchod z domova. "V dětském domově bývá řád. V nově nabyté svobodě, realitě však vzniká "díra" a mladý najednou neví, co mimo zaměstnání a základní povinnosti dělat. Co s volným časem? Často nemají venku žádné kamarády a dochází k selhání. Vždy je důležitá existence nějakého člověka, na kterého je mladý navázaný a může s ním cokoliv komunikovat. Jsou případy, kdy pomoc obnáší i práci psychologa. Naše dobrá praxe je také se startovacím "cvičným" bytem, kde si tento samostatný život mohou mladí odzkoušet. Důležité je znát rizika odchodu a co nového budou muset venku řešit. Hodně věcí se v domově řeší automaticky, tam "venku" je to ale na každém," sdílí zkušenosti Roman. Pro zařazení do pracovního trhu je důležitý návyk, rituál práce. Mít nějakou povinnost a řád je důležité pro vytvoření struktury dne. Mladí si musí uvědomit, že do této struktury patří také čas strávený prací, zajištěním prostředků pro život, nejen čas volný. "Každý by měl mít svůj rituál nebo rituály. Člověka rituály obohacují, pomáhají mu se v životě ukotvit a šetří čas," vysvětluje Roman. Za celou akci se Roman podělil o mnohé příběhy dětí související s odchodem a začleněním se do společnosti.

Poslední otázkou na hosta setkání byl dotaz ke specifikům odchodu dětí s mentálním postižením. Roman uvedl, že u těchto dětí je to těžší... Zejména v tom, že rovina vzájemného pochopení je velmi tenká. Děti neví a nechápou, co se může odehrávat mimo dětský domov, nemají tu zkušenost ani představivost a situace vyhodnocují nesprávně. Míst pro tyto hendikepované děti je také málo. A pokud se do tohoto procesu odcházení vloží nekompetentní rodiče těchto dětí, dopadá to opravdu špatně. Co se komunikace týká... hovoříme s nimi velmi jednoduše a základně, pouze po limit, který mohou vstřebat. V oblasti financí tedy využíváme základní pojmy, hry úměrné věku předškolních dětí, prvostupňových žáků. Důležité je připravit tyto děti do života tak, aby byli zejména obklopeni lidmi, kteří jim dokáží tu pomoc a servis zajistit. A to i za pomoci dalších pomáhajících institucí. Dítěti se hlavně musí dobře dařit!

Závěrem akce doporučila Gabriela knihu Začni správně - Manuál samostatného života, který je pro Vás k dispozici za cenu poštovného. Napsat o knihu je možné na e-mail office@yourchance.cz nebo si ji lze objednat na webu DOMOVY SOBĚ zde: https://www.domovysobe.cz/p/fenomen/ s poznámkou: účastník DOMOVY SOBĚ.

Na akci doporučený kontakt na zaopatřovací příspěvek najdete zde

Následující akcí, kterou DOMOVY SOBĚ připravují je červnový on-line seminář Psychiatrické minimum pro vychovatele v dětských domovech, které se uskuteční přes aplikaci GoToMeeting. Termín brzy oznámíme, proto sledujte web https://www.domovysobe.cz/online-seminare/.

Web DOMOVY SOBĚ nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Cílem je především poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň však podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna.

Pokud máte Facebook, je tu pro vás facebooková skupina DOMOVY SOBĚ. Zde https://www.facebook.com/groups/domovysobe také najdete vše aktuální i to, co proběhne nebo je již za námi.