O závislostech byla Káva s… pro vychovatele z dětských domovů

18.04.2022

Ve středu 13. dubna se konala on-line akce DOMOVY SOBĚ. Vychovatelé z dětských domovů se na ní věnovali závislostem, jak je u dětí a mladých poznat, jak se postavit k tomu, když zjistíme, že dítě bere drogy. Setkání se věnovalo i cestám a způsobům, jak z toho všeho ven. Realizátorem Kávy s... je platforma DOMOVY SOBĚ obecně prospěšné společnosti yourchance a jejího projektu Začni správně.

Akci moderovala Gabriela Štiková, spoluzakladatelka yourchance a projektu Začni správně. Na Kávu s... o závažné a stále aktuální problematice závislostí přijal pozvání Pavel Nepustil, který je psychologem, sociálním pracovníkem a rodinným terapeutem se zaměřením na užívání drog a závislosti. Působí ve výjezdním týmu skupiny Zotavení Brno a terénním týmu společnosti Renadi, je konzultantem pro Magistrát města Brna a Úřad vlády ČR. Publikuje v českých i zahraničních časopisech, je autorem knihy Bez léčby to jde: Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci a spolueditorem monografie Bez podmínek: Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy.

Lektor se problematice drog a závislostí zabývá již dlouhá léta. Užívání psychoaktivních látek, oblast návyků a závislostí jsou témata, která Pavla provází celou profesní kariérou. A jak to bývá, je to svázáno i s životními a osobními zkušenostmi, i když on sám se nikdy do destruktivní spirály závislostí nedostal.

Definovat závislost je podle lektora dost obtížné. Stručně řečeno... o závislost jde, když je vytvořen vztah látky a těla - dojde k vytvoření návyku a ta látka se stane součástí biochemických procesů organismu. Při závislosti se život a životní styl točí kolem té dané látky na kterou závislost vznikla. Užívání těchto látek je společensky nepřijatelné a shání se na nelegálním trhu. Proto bývá při závislosti člověk často vytlačen na okraj společnosti nebo se dostane na společenské postavení analogické se "společenským postavením" látky samotné. Lektor se dále pozastavil u výrazů drogy a závislosti - často dochází k záměně. Drogy jako psychoaktivní látky, které aktivují nervové dráhy v mozku a mají vliv na CNS. To, že se někdo stane závislý však souvisí s danými okolnostmi a situací ve které se člověk ocitá, jeho prožíváním a třeba rodinnou historií a sociálními souvislostmi. Závislým se může stát člověk na spoustě věcech (hry, mobily, virtuální svět), nejde vždy jen o látky-drogy. Mladiství mohou být nikoliv ještě závislí, ale mající návyky, jako třeba na nikotin, alkohol.

Důležitá je diskuze k tomuto s dětmi a mladými a práce s návykem, například postupné snižování denního příjmu cigaret aj. Fajn je také hledat alternativní způsoby uspokojení potřeb, které by cigarety nahradily.

Pokud máme děti a mladistvé s návykem, nemá smysl striktních zákazů, ale spíše se pokusit eliminovat negativní důsledky a rizika těchto návyků. Dobré je vytvořit si kontrolovaný rámec a nastavit pravidla.

Po nikotinu se mladiství pouští do dalších experimentů někdy i jako způsob sebeléčení u fyzických i psychických problémů. Může jít o THC, jiné opiáty, pervitin a zjišťují, že přesně toto potřebují. Pak je přechod do závislosti velice rychlý.

Při analýze, proč bere mlaďoch návykové látky, například marihuanu, je třeba rozlišit, proč se tak děje. Zda jde o experimentování, již každodenní součást nebo o symptom něčeho divného, co se v životě mladého člověka zrovna děje - ať už v biologické rodině, domově, škole, mezi vrstevníky nebo jinde. Důležité je nastavit pravidla, aby tato byla v souladu jak pro mladistvé, tak pro rodinnou skupinu a dětský domov apod.

Lektor závěrem nabídl srovnání rizikovosti drog. Zajímavé na něm je, že legalita nebo nelegalita nevypovídá o rizikovosti. Drogy, které jsou nelegální nejsou nelegální kvůli tomu, že jsou rizikovější. Doporučil dále účastníkům skvělého pomocníka Poradnu k závislostem.

Následující akcí, kterou DOMOVY SOBĚ připravují je on-line seminář Psychiatrické minimum pro vychovatele v dětských domovech, které uskuteční opět on-line přes aplikaci GoToMeeting. Termín brzy oznámíme, proto sledujte web https://www.domovysobe.cz/online-seminare/.

Web DOMOVY SOBĚ nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Cílem je především poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň však podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna.

Pokud máte Facebook, je tu pro vás facebooková skupina DOMOVY SOBĚ. Zde https://www.facebook.com/groups/domovysobe také najdete vše aktuální i to, co proběhne nebo je již za námi.