Na otázky spojené s tématem pracovněprávních vtahů tento měsíc odpovídala zástupkyně ředitele Mgr. Radka Doskočilová z DD Rovečné

13.05.2020

Jak dětem a dospívajícím v dětském domově přibližujete pracovně právní vztahy?

"Naši mladiství absolvují vždy různá školení před vstupem do samostatného života. Toto školení většinou zaštiťují neziskové organizace. Na toto téma se zaměřují i výchovné cíle u jednotlivých dospívajících. Využíváme i nabídek firem, které nám nabídnou možnost brigád pro naše děti. Provedeme s nimi i různé exkurze v těchto firmách."

Na jaké komplikace a překážky ze strany mlaďochů v pracovně-právní oblasti nejčastěji narážíte a jak to řešíte?

"Naše zkušenosti jsou - s nadšením mlaďoch vstupuje do pracovního procesu (brigády) ale to po kratší či delší době opadá. Problém je v pravidelném vstávání, zodpovědném jednání (pokud nemohu přijít - omluvím se včas telefonicky...)"

Jak děti a dospívající motivujete k brigádám - vlastním výdělkům?

"Motivujeme je stále, přistupujeme k nim jako k dospělým a zodpovědným, apelujeme na jejich ega, povzbuzujeme. Seznámíme je s našimi zkušenostmi, podporujeme je k vytrvalosti. Oceníme, když to zvládnou a vydělají si peníze. Úspěšného mladého, pak dáváme za vzor i ostatním dětem. Napomáháme jim s hledáním brigády."

Je někdo externí, kdo Vám s touto problematikou pomáhá?

"Vyloženě někoho stabilního nemáme. Spíše využíváme nabídek různých organizací, firem".

Děkujeme za rozhovor.