Na otázky spojené s tématem finanční gramotnosti odpovídá vychovatel Stanislav Görg z DD Ústí nad Labem

18.03.2020

Stanislave, jak učíte malé děti v domově hospodařit s penězi? Zkusme to rozdělit podle věku: do pěti let, mladší školní věk, SŠ a mladí při odchodu?

U věkové skupiny pětiletých se nám osvědčilo seznámení se s penězi díky vedení deníku "Mé úspory", kde jsou zaznamenány všechny transakce s hotovostí, záznam příjmů (kapesné), záznam výdajů (osobní spotřeba). Motivujeme děti k šetření a práci s deníkem se kterou vychovatel pomáhá. Nejčastěji šetří děti na letní prázdniny (zmrzliny, suvenýry apod.) nebo na malá a velká přání (menší hračky a to co si přejí). Další naší aktivitou jsou námětové hry na obchod a následně opravdové nákupy běžných věcí, kde je vedeme k šetrnosti, porovnávání cen... To už se ale dostávám ke starším dětem. Prací s penězi začínáme ihned po příchodu dítěte do DD končíme až s jejich odchodem, minimálně tedy v době plnoletosti.

Starší děti si deníky vedou samy, jsou motivovány k šetrnosti a úsporám i vzhledem k odchodu z DD. Komunity vedeme k sestavení seznamu potravin, tzv. chytrý nákup, sestavení jídelníčku, seznamu důležitých i nedůležitých věcí. Dále pracujeme s potřebou brigád a práce, kdy se mladí těší na vlastní finance a hospodaření s nimi.

U odcházejících pracujeme s výší zůstatku, samostatně sledují plusy a mínusy svého deníku a svoji stanovenou cílovou částku (krátkodobá, dlouhodobá), kterou si hlídají.

Nezapomínáme ani na dluhy! Těm se věnujeme po celou dobu pobytu dítěte v domově, kdy se snažíme pracovat na uvědomění si špatného dluhu a jeho nevýhod. Zároveň pracujeme s tzv. dobrým dluhem - například investice do bydlení a hypotéka. Pracujeme i s variantou, když se mladí zadluží... Jak pak řešit krizové situace a imaginární dluh? Společně hledáme řešení. Naším cílem samozřejmě je, aby děti a mladiství dluhy neměli.

Jaké k tomu využíváte vzdělávací prostředky?

Využíváme to, co se nám osvědčilo, a to jsou hry, reálné předměty (mince, bankovky, složenky apod.) Dále web www.fgdoskol.cz, kde jsou pracovní listy, případně další weby a neziskové organizace.

Snažíme se opravdu o to, aby si děti samy na vlastní kůži zažily nejrůznější situace a tím si zvyšovaly svoji kompetentnost ve finanční gramotnosti.