Finanční gramotnost  - Michal Babiš, vedoucí vychovatel DD Úsměv Ostrava

18.03.2020

Pane Michale, jak učíte malé děti v domově hospodařit s penězi? Zkusme to rozdělit podle věku: do pěti let, mladší školní věk, SŠ a mladí při odchodu?

Malé děti mají kapesné u vychovatelů a společně si vedou deník. Hodnotí si konkrétní nákup a zůstatky, včetně spoření.

Mladší školní věk je to samé a již s danou částkou od vychovatele. Sami zkouší nakupovat pod jeho dohledem.

Děti ve starším školním věku si již hospodaří samy. Samostatně si vedou deník a ukazují jej ke kontrole, zkouší již samy nakupovat a ukazují účty.

Středoškoláci nakupují v rámci cvičení finanční gramotnosti i pro celý DD...A opět ukazují účty, zůstatky, hospodaří si sami. Cílem je mít vždy naspořeno alespoň 500 Kč jako rezervu nebo předpokládané poplatky např. na tábor nebo na Vánoce.

Dospěláci hospodaří sami i se svěřenými prostředky na stravu. Sami hospodaří také s financemi - zabezpečením, které dostávají měsíčně na startovacím bytě.

Jaké k tomu využíváte vzdělávací prostředky?

Jde zejména o počítače, tablety, programy k tomu určené, psací potřeby, kalkulačky, práci s počítáním.

Popište dvě vzdělávací aktivity, které mohou realizovat vaši kolegové?

Doporučuji Monopoly, iniciace nakupování formou hry a deskové hry.