19.4. 2023 Káva s... PaedDr., Bc. Janou Koubovou, předsedkyní Federace dětských domovů na téma Práce s agresí u dětí

19.04.2023

Dnešní povídání s Janou Koubovou, předsedkyní Federace dětských domovů bylo na téma práce s agresí u dětí z dětských domovů. Jana je řadu let nejen předsedkyní FICE, ale také ředitelkou dětského domova ve Staňkově.

Agresivita u dětí z dětských domovů může být těžký oříšek, který je pro mnohé pedagogy a sociální pracovníky výzvou. Avšak s přívětivým tónem a pozitivním přístupem můžeme postupně rozplést tuto spleť emotivních reakcí a naučit děti, jak své pocity lépe zvládat.

První a nejdůležitější krok při zvládání agresivity je pochopit, odkud tato agresivita pramení. Mnoho dětí v dětských domovech prošlo těžkými životními situacemi. Tyto traumatické zážitky mohou vyvolat škálu emočních reakcí, včetně agresivity. A tak místo trestání dětí za jejich agresivní chování, je důležité k nim přistupovat s empatií a porozuměním.

Představte si, že jste v roli zahradníka, který se stará o zahradu plnou různých rostlin. Některé rostliny vykvétají bez problémů, zatímco jiné vyžadují více péče a pozornosti. Agresivní chování je jako zahrada plná plevelu. Nejlepší způsob, jak se plevelu zbavit, není ho jen vytrhnout, ale porozumět, proč tam roste, a poté vytvořit prostředí, které je pro jeho růst nepříznivé.

Tím, že poskytneme dětem bezpečné a podporující prostředí, můžeme jim pomoci zvládat jejich agresivitu. Můžeme je naučit, jak komunikovat své pocity a potřeby. To můžeme udělat například prostřednictvím hraní rolí, kde jim dáme možnost vyjádřit své pocity a názory v bezpečném a podporujícím prostředí.

Dalším krokem je prevence agresivního chování. To může být dosaženo vytvořením jasné struktury a pravidel. Děti potřebují vědět, co se od nich očekává a jaké budou důsledky jejich jednání. To však neznamená, že by měly být přísně potrestány za každé přestoupení. Místo toho by měly být motivovány ke správnému chování.

Také je důležité děti motivovat. To může být dosaženo například prostřednictvím odměn za dobré chování nebo úspěchy. Můžete také vytvořit systém, který umožňuje dětem sledovat svůj pokrok a vidět, jak se jejich chování zlepšuje.

Praktický příklad práce s rizikovou mládeží může být projekt zaměřený na sportovní aktivity. Sport je skvělý způsob, jak dětem pomoci vyrovnat se s jejich agresivitou. V rámci sportovních aktivit se děti mohou naučit, jak pracovat v týmu, jak řešit konflikty a jak správně kanalizovat svou energii.

Na závěr si pamatujte, že práce s agresivními dětmi vyžaduje trpělivost, empatii a porozumění. Každé dítě je unikátní a každé vyžaduje individuální přístup. Ale s přátelským tónem hlasu a pozitivním přístupem můžete dětem pomoci zvládat své pocity a naučit je, jak se správně chovat.