2. stupeň ZŠ

U větších dětí můžeme pracovat s pojmy jako pomocník, vzor, rádce. 

Technika Kruh důležitosti

Dítě namaluje samu sebe do středu kruhu. V prvním kruhu namaluje lidi, kteří jsou mu nejblíže - jsou pro něho nejvíce důležití v jeho životě. V dalším kruhu potom ty ostatní.

Následně je možné diskutovat nad tím, kdo mu může pomoci dosáhnout toho, co chce a jak.

Zdroj obrázku: https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/2015/solution-focused-practice-toolkit