U dospívajících je možné použít techniku Kruh důležitosti nebo se pustit více do vysvětlování pojmu mentor/mentoring.

Mentor je připraven tě podporovat a doprovázet, je součástí projektu Začni správně. Je to dobrovolník, to znamená, že to dělá zadarmo a ve svém volném čase. Mentor má na starosti vždy jen jednoho mentee. Může to být žena i muž.

Kdo je mentee - to můžeš být i ty. Pokud se chceš v životě někam posunout a byl bys rád za cenné rady.

Mentoring je tedy dobrovolný vztah dvou osob - mentor a mentee.

Co může mentor Začni správně nabídnout mladému člověku?

Pokud zvažuje dospívající možnost využití mentora, je dobré, aby si zodpověděl tyto otázky.

  • Proč bych chtěl mít mentora?
  • Co bych chtěl s mentorem řešit?
  • Co od mentoringu očekáváš?

Více k tématu mentoringu v knize Začni správně - manuál samostatného života.