Růžový únor

První ročník Růžového února 2019 a hra Riskuj!

Tak jako dospělí mohou držet suchý únor abstinencí alkoholu, rozhodli jsme se my přijít s osvětovou iniciativou pro mladé nazvanou Růžový únor. Proč růžový? Jde o lásku! A jak jsme to provedli? Zahráli jsme si hru Riskuj napříč celou republikou. Vy si ji ve vašem domově můžete zahrát také.

V únoru, kdy se slaví svatý Valentýn, svátek všech zamilovaných, proběhla v minulém roce tematická setkání a řada diskuzí o sexu a souvisejících tématech. Hry Riskuj a besedy k tématu proběhly ve všech krajích ČR. Zúčastnily se jich stovky mladých.

Probrat témata zodpovědného sexuálního života je důležité. Cílem iniciativy bylo předcházet situacím, kdy děti mají děti.

Metodička projektu Začni správně Michaela Škorničková ke smyslu aktivity loni řekla: "Chceme se bavit nejen o tom, jak provozovat bezpečný sex, ale také o tom, jak si sebe sama vážit. Začít sexuálně žít je velký krok. Je o tom, že si uvědomuji, s kým spím. Že se chráním a znám rizika, která se snažím minimalizovat. Důležitá je také důvěra a intimita ve vztahu dvou lidí. A nejdůležitější je, aby byl každý člověk na sex připravený. Takže je to hodně o vlastním nastavení a pocitu, který z toho všeho mám. A o tom zejména únorová setkání mladých jsou."

Program setkání byl založen na známé hře Riskuj, kdy byli mladí od 15 let rozděleni do týmů a vybírali si otázky z oblastí, které s tématem sexuálního a partnerského života souvisí. Další část byla věnována praktickým informacím, dotazům účastníků a diskuzím s mladými.

A jaké byly ohlasy prvního ročníku?

DD Střekov na svém FB: "Stejně jako v předchozím měsíci jsme se i v únoru zúčastnili projektu Začni správně. Tentokrát byla přednáška věnována velmi ožehavému tématu a to sexualitě a antikoncepci v rámci akce "růžový únor". Přednáška byla v příjemném prostředí nové ústecké kavárny Jazzve. Celá přednáška byla koncipována formou televizní soutěže "Riskuj" s tím rozdílem, že výherci byli všichni, protože si odnesli podstatné informace o tak zásadním a důležitém tématu. Bonusem těchto setkání je i to, že se scházejí a seznamují dorostenci z různých dětských domovů, hlavně pak ze severních Čech, mohou si předávat své nabyté zkušenosti o prvním kroku do budoucího samostatného života."

DD Planá na svém webu: "29. 2. se v Horšovském Týně konal 1. ročník akce Růžový únor, který byl pro nás připraven v rámci projektu Začni správně. Formou hry "Riskuj" jsme my, starší 15-ti let, ve velice příjemné atmosféře, otevřeně hovořili o lidské sexualitě, pohlavních nemocech a ochraně před nechtěným otěhotněním. Poté byl prostor pro naše dotazy. V závěru jsme měli možnost podat náměty na příští, už druhý ročník této akce, které se velmi rádi opět zúčastníme."

Další informace o proběhlém ročníku Růžový únor si přečtěte ZDE