Vychovatelé z dětských domovů si poslechli, jak mladého člověka co nejlépe připravit na pracovní trh současné doby

20.05.2021

Další Káva s... pro vychovatele dětských domovů proběhla na téma pracovněprávních vztahů. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku je toto téma maximálně aktuální, neboť se řada dospívajících z dětských domovů blíží ke konci svého vzdělávacího procesu a připravuje se na vstup na pracovní trh. Odborný a praktický pohled na toto téma nám při on-line setkání představila paní Lenka Vokáčová z personální a poradenské agentury ManpowerGroup, zároveň lektorka a mentorka mladých lidí v programu DofE a Junior Achievement. Realizátorem iniciativy je obecně prospěšná společnost yourchance, její projekt Začni správně, platforma a web DOMOVY SOBĚ.

Pracovní trh je velmi živý organismus, který prochází mnoha změnami, zejména v dnešní "covidové" době. Některé obory, které byly doposud perspektivní, jako např. cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby, kadeřnictví apod., se dostaly do existenčních potíží, o kultuře nemluvě. Naopak informatika, e-commerce a logistika zažívají velký boom. Dochází tak k velkému posunu na pracovním trhu. Některá místa zanikají mj. v důsledku digitalizace a automatizace, jiná, nová, vznikají. Dozvěděli jsme se, že dle jednoho průzkumu až 65 % pracovních pozic budoucnosti, na kterých bude pracovat generace dnešních školáků, ještě vlastně ani neexistuje. Nevíme tedy jistě, jaká povolání volit, abychom měli perspektivu celoživotní jistoty. Je to pro mladé omezení nebo spíše výzva? Pracujte s nimi tak, aby byl tento fakt pro jejich pracovní život a prosperitu příležitostí. Důležité je, a učme je tomu, reagovat pružně na potřeby trhu práce a věnovat se třeba i více oborům.

Proto také lektorka setkání, Lenka Vokáčová, jmenovala jako nejdůležitější dovednost pro trh práce schopnost a ochotu učit se novým věcem. Právě určitá flexibilita, adaptabilita, umění komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, nebát se změny, nových informací a postupů dává větší šance zůstat aktivně v pracovním procesu.

Podle zatím posledního průzkumu z loňského roku patří mezi nejhůře obsaditelné pozice řemeslníci, pracovníci ve stavebnictví (zejména kvůli poměru plat vs. náročnost práce), prodej a marketing, administrativní podpora, doprava a logistika, technici, IT, výroba, zdravotnictví a účetnictví a finance. Byť pracovní trh právě prochází turbulentními změnami, může tato informace sloužit jako vodítko a inspirace pro výběr budoucího povolání.

Pro mladého člověka vstupujícího na trh práce tak situace není vůbec jednoduchá. Ideální je, pokud na přípravě své kariéry pracuje již během výuky. Od dovršení 15 let a dokončení školní docházky si již může vyzkoušet různé brigády, praxe a stáže, případně dobrovolnickou práci a získat tak cenné zkušenosti. U pohovoru udělá dobrý dojem i účast na realizaci nějakého školního projektu. Důležitá je příprava na pohovor. Připravit si otázky, projevit zájem o dění ve firmě. Zároveň si třeba připravit příklad, jak se podařilo vyřešit nějaký problém nebo situaci.

A jak přetavit potenciál v přednost a silnou stránku? Jak již bylo zmíněno, podstatné jsou zejména tzv. měkké dovednosti, soft skills. Je dobré znát své slabé a silné stránky, využívat těch silných a pracovat na těch slabých. Dobrý zaměstnavatel by měl podporovat kulturu učení, vzdělávat své zaměstnance, dle individuálních plánů pomáhat splňovat dané cíle krok za krokem. Řada zaměstnavatelů si vybírá své zaměstnance podle schopností a potenciálu a řádně je proškolí pro své potřeby. Klíčová pro mladé lidi je též přítomnost mentora nebo poradce, na kterého se může s důvěrou obrátit pro radu. Ideální je, pokud je taková osoba přímo na pracovišti. V řadě firem již mentorský program existuje. Také yourchance a projekt Začni správně nabízí mentoringový program pro mladé lidi, kteří odchází z dětského domova nebo pěstounské péče. Mladí, kteří svého mentora mají s ním mohou konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale i ty související se vztahy a běžným každodenním životem.

Doufáme, že informace, které dnes zazněly, budou pro zúčastněné vychovatele přínosem a oni budou i nadále významnou oporou svých svěřenců. Mladým lidem, kteří vstupují na trh práce přejeme hodně štěstí a úspěchů na nelehké cestě k dospělosti a soběstačnosti.

Rady a tipy při hledání nové práce mlaďochů najdete ZDE.

Příští on-line se pro vychovatele se bude věnovat Psychohygieně pro vychovatele. On-line seminář se uskuteční ve středu 16. června od 9 do 11 hodin. Tématem Vás provede kolegyně Gabriela Štiková. Možnost registrace a více informací ZDE

Autorka textu: Markéta Sládková