Vychovatelé dětských domovů se dozvěděli, jak učit děti matiku pomocí MateMagiky

31.03.2021

Další Káva s... pro vychovatele dětských domovů byla praktickým pomocníkem k distanční výuce matematiky pro děti, kteří si s matematikou úplně nerozumí. Online setkáním provázel autor konceptu MateMagiky Kalman Horvát. Nový formát Káva s... je součástí platformy a webu DOMOVY SOBĚ. Realizátorem iniciativy je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Online akce účastníkům přiblížila koncept MateMagiky, který spočívá v nových a netradičních postupech, jak jinak děti matematiku učit a pomoci jim zbavit se nechuti k této exaktní vědě a povinnému předmětu. Ta často vzniká jen díky nepochopení základních principů, pojmů a postupů, které jsou součástí standardního školskému systému výuky.Setkání bylo praktické a dotazy směřovaly k využití principů MateMagiky pro jednoduchou, ale efektivní práci s dětma ve výuce základních matematických principů a operací. Cílem je vždy správný výsledek, ale jiný postup k němu.

Kalman Horvát hovoří o MateMagice jako o matematice pro inteligentní trojkaře a čtyřkaře. Ke konceptu říká: "Nevědomky "vyrábíme" z inteligentních dětí čtyřkaře. Není to však chyba učitelů. Je to nový poznatek, který má silný empirický základ. Tzv. čtyřkař nerozumí informacím, pojmům a číslům, které nejsou v jeho mysli spojené s emocemi, tělesnými prožitky a pohybem. MateMagika však není klasická matematika."

Lektor k problematice dále vysvětluje, že to, že dítě nezvládá matematiku je věcí inteligence. Je to pro něj cizí jazyk. To, že žák něčemu nerozumí, přináší únavu, frustraci a nechuť. Je třeba dětem matematický jazyk překládat a zjednodušovat, aby se v tom cítily dobře, byly klidní a pozitivní. Fajn je změnit prostředí, rituál při učení a vytrhnout dítě ze zaběhlého mentálního vzorce. Jaké byly Kalmanovi další rady? Dítě musí být klidné, vypovídané - v neklidu zamyká svůj potenciál. Při neporozumění probíraného učiva je dobré jej nakreslit, vhodně vizualizovat, zeptat se, co dítěti pro pochopení chybí, čemu nerozumí a co neovládá. Může jít totiž o triviální věc, třeba z předešlého učiva, která brání porozumění nové látky. Skvělé je často a trpělivě opakovat a různými hravými formami ověřovat, zda poslední učivo umí. Skvělou pomůckou pro MateMagiku je obyčejné počítadlo.

Další akce DOMOVY SOBĚ Káva s... bude na téma Základy krizové intervence pro vychovatele, která se uskuteční ve středu 28. 4. od 9 do 10:30 hodin. Těšíme se na opětovné setkání s Vámi a opět hojnou účast a živou diskuzi. Více informací a registrace je možná ZDE.

DOMOVY SOBĚ věnují měsíc březen tématu Finanční gramotnosti, jejímž cílem je rozvíjet povědomí o penězích, práci s nimi a znalosti o hospodaření jako nutný předpoklad pro zvládnutí osamostatnění se mladých lidí po odchodu z dětského domova nebo pěstounské péče. Mnohé tipy na aktivity, hry a způsoby komunikace s dětmi k tomuto tématu přinášíme právě na webu DOMOVY SOBĚ. Téma měsíce koresponduje se světovou iniciativou Global Money Week 2021, do které se Česká republika společně se s dalšími 174 zeměmi světa připojila v týdnu od 22. do 28. března 2021. Dětské domovy se mohou stále zapojit do aktivit, jako jsou minihry Rozpočti si to!, webináře s podnikateli nebo odborná konference GMW 2021, která se uskutečnila dnes 31. 3. V programu nechyběl příspěvek ředitelky DD Ústí nad Labem Aleny Novotné, která sdílela zkušenosti z práce s dětmi v oblasti finančního vzdělávání.