Online seminář o tom, jak pracovat s dětmi v době Covid-19 přilákal desítky vychovatelů DD

11.03.2021

V semináři pro vychovatele a pracovníky dětských domovů diskutovalo více než sedmdesát účastníků nad tématem práce s dětmi v době pandemie s ohledem na jejich věk a individualitu. Padaly informace o tom, jak fungujeme pod tlakem, ve stresu nebo při úzkosti. Hledaly se funkční formy a způsoby podpory dětí v tomto náročném pandemickém období. Seminář byl již druhým setkáním tohoto formátu platformy a webu DOMOVY SOBĚ, jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

On-line seminář pro vychovatele a pracovníky dětských domovů měl velmi živý průběh. Cílem akce bylo podat návody a tipy na práci, sdílet zkušenosti účastníků při práci s klienty dětských domovů, kdy komplikací je často smíšený věk na rodinných skupinách a tím pádem menší motivovanost a nezájem dětí se aktivit účastnit. Seminář se orientoval velmi prakticky a věnoval se také tipům na vylepšení denního režimu a činností a motivaci k dobré péči o sebe samé.

Setkání vedla Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová, zástupkyně ředitelky v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10 a Lexik s.r.o. Simona je speciální pedagog a k její práci patří diagnostika, poradenství, konzultace i reedukační činnosti u dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a / nebo chování, jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, ADD). A jaký význam pro ni pořádání tohoto semináře měl?

Lektorka účastníkům zdůraznila, že začít musí každý u sebe. Musíme se snažit udělat maximum pro sebe, vlastní sebereflexi a v rámci možností umět vypnout a odpočívat. Plusem je vyhýbat se stresovým a konfliktním situacím a trpělivě řešit příchozí podněty k reakci. Jen vlastní klid umožní uklidnění dětem. Součástí semináře bylo seznámení se samoregulačními technikami k navození vnitřního klidu.

Lektorka vyzvedla další aktivity a činnosti, které by v tomto období mohly pomoci. Patří mezi ně například: pohyb, pravidelný režim, společný - pokud možno příjemný - zážitek, hraní her, zdravá strava, plánování aktivit s dětmi apod. Účastníkům byla představena metoda efektivního učení, tzv. Feuersteinovo instrumentální obohacování, která může napomoci dětem k lepší motivaci a schopnosti se učit, k lepšímu překonávání impulzivity při řešení problémových a konfliktních situací.

Jádrem metody jsou pravidelná cvičení typu tužka - papír vedená dospělým, který učení tzv. zprostředkovává. Dítěti je dospělý průvodcem při zážitku objevování a analýze zadání, vymýšlení a volbě strategií, řešení úkolů a problémů a při reflexi postupu a výsledku. "Je potřebné sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat," vysvětluje Simona o potřebě podobných akcí a dodává: "Akce i podle zpětných vazeb účastníků byla velmi vydařená. Moc mě potěšily komentáře účastníků o získání zajímavých námětů pro práci s dětmi i sami se sebou. Objevily se i komentáře, že po našem semináři mají hned lepší náladu. Ráda bych ocenila ochotu vychovatelů dětských domovů, že se i v této náročné době dále rozvíjí a jsou tak příkladem pro děti a mladé dospělé v dětských domovech. Velké poděkování patří i kolegyni Hance Žampachové, která se mnou seminář připravovala a realizačnímu týmu DOMOVY SOBĚ, který odvedl skvělou produkční práci."

Nové webové stránky Domovy sobě nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. "Cílem nových webových stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto cestou a vznikem komunity vychovatelů podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna," vysvětluje ke smyslu Domovy sobě Ing. Gabriela Štiková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance o.p.s. Nový web dává vychovatelům do rukou další funkční nástroje pro práci sami se sebou a pro efektivní přípravu na odchod mladých dospělých vyrůstajících v domově, bez narušení běžného režimu fungování rodinné skupiny. Posláním webu je vytvořit u nás největší fungující komunitu vychovatelů, která bude akční, interaktivní a kde se budou vychovatelé vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti z praxe, řešit společně obtížné reálné situace a budou si oporou. Připraveny jsou také další on-line semináře se zajímavými hosty a experty na vybranou problematiku.

Nejbližší akcí Káva s... proběhne již 24. 3. s Kalmanem Horvátem a bude se věnovat konceptu Matemagiky - matematiky pro inteligentní trojkaře a čtyřkaře. Nejde o klasickou matematiku, ale o MateMagiku. Měsíc březen je dále věnován tématu Finanční gramotnosti s cílem rozvíjet finanční gramotnost a znalosti o hospodaření a práci s penězi jako nutný předpoklad pro zvládnutí osamostatnění se mladých lidí po odchodu z dětského domova nebo pěstounské péče. Mnohé tipy na aktivity, hry a způsoby komunikace v tomto tématu s dětmi přinášíme na webu DOMOVY SOBĚ.