Mentoring pro mladé lidi z dětských domovů bylo téma další online Kávy s…

18.10.2021

V pátek 15. října proběhlo další online setkání vychovatelů dětských domovů při DOMOVY SOBĚ. Tématem byl mentoring, mentoringový program projektu Začni správně a vztahy mentor&mentee. Přes třicet účastníků se dozvědělo vše, co s mentoringem pro mladé souvisí, jaké jsou jeho základní principy a pravidla. Vychovatelé získali i cenná doporučení, návody a možnosti vlastní práce s mladými s využitím mentoringu. Formát Káva s... je pravidelné on-line setkávání platformy DOMOVY SOBĚ. Realizátorem je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Říjnovou Kávu s... moderovala Gabriela Štiková, spoluzakladatelka yourchance a projektu Začni správně. Úvodem představila mentoringový program Začni správně, pro koho je, jak funguje a jaké má fáze. Jednodušeji řečeno, mentoringový program projektu Začni správně propojuje mlaďochy s dospěláky, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem. Mladí lidé napojení do mentoringového programu mohou se svým mentorem konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem. Vše o mentoringu projektu Začni správně se dozvíte na www.zacnispravne.cz/mentoring/.

Celá Káva s... byla o sdílení zkušeností a mentorského příběhu dlouholeté mentorky Heleny Vachovcové, která má již třetího mentee. Čas byl věnován také smyslu mentoringu, jeho pravidlům, vytváření vztahu s menteem a formám komunikace. Helena vyprávěla podrobně svůj příběh a zkušenost s Robinem: jaké bylo jeho provázení ve složité životní situaci s rok a půl starým synem, co vše řešili, v čem mu nápomocna byla a v čem již ne... Hlavním pravidlem mentoringu je totiž být poradcem, průvodcem někomu, kdo o to stojí. Není to o tom, že se mentor postará, zajistí a sponzoruje. Menteeho mentor učí, jak se o sebe a rodinu postarat sám. Je třeba mu dát tu zodpovědnost a ukázat mu po krocích cestu k cíli. Helena pohovořila také o tom, jak řešili problémové chvilky a jak lze vztah s menteem šlechtit a rozvíjet. "Mentoring mi přinesl pocit, že jsem někomu užitečná nad rámec bubliny, ve které žiji. Že po mně něco pro někoho zůstane a pomůžu třeba k lepšímu životu mladého člověka. Robin pronikl i do naší rodiny. Moje děti znají ho i jeho syna i jejich životní situaci. Vztah s ním je vzorem i pro moje děti. Mají díky této zkušenosti vštípenou hodnotu pomáhat, dělat dobré skutky a nebýt lhostejným a netečným k tomu, co se děje okolo," vysvětluje mentorka Helena.

"Robin mi potvrdil, že mentoring má velký smysl. U příležitosti mých narozenin mi řekl, že pro něj náš vztah znamená mnoho, že jsem mu dala možnost ochutnat to, jak to v životě chce mít a jak vlastně funguje rodina. Pokud tedy máte možnost seznámit děti s fungováním normální rodiny, umožněte jim tuto příležitost zažít. Ten zážitek z koloběhu v rodině, to je důležitý moment," dodala závěrem.

Účastníci získali cenná doporučení a návody práce s mladými, kteří se chystají na odchod s využitím mentorských pravidel a principů. Také vychovatelé se totiž často dostávají do role mentora, i když to není zřejmé. Podle mentorky je třeba děti co nejvíce zapojit do finančního a potravinového plánování ve smyslu umět se o sebe postarat s tím rozpočtem, který mají. Cílem je naučit mladé hospodařit s penězi a potravinami, obecně totiž neumí nakupovat, neumí vařit a vlastně nerozumí tomu, z čeho a za kolik peněz se jídlo připravuje. Důležité je budovat v dětech a mladistvých sebedůvěru, fakt, že jsou lidi kolem, na které se mohou obrátit, ale celé je to primárně na nich a pokud budou chtít, dokáží to. Mentorka dále doporučila, že je dobré ukazovat mladistvých před odchodem z DD možnosti a cesty, kterými se lze ubírat, směrovat je tím správným směrem, případně ukazovat úskalí cesty, kterou si ten a ten mladý nevhodně vybral. Gábina doplnila, že někdy je nejdůležitější, že tam teta nebo strejda jen je a dítě vyslechne, že je zde pro něj někdo, za kým může přijít a věc probrat. Důležitá je důvěra. "Všemu ale předchází to, abyste nezapomínali na sebe a pečovali o sebe, protože jen tak budete užiteční dětem. Ony uvidí, že jste tu pro ně zrovna teď a máte na ně energii," doplnila moderátorka setkání. Mentorka Helena navázala a apelovala na vychovatele potřebu uvědomit si, že nejdůležitější jsou oni sami, potřební jsou primárně pro svoji rodinu a až pak pro svoji práci.

Jendou z otázek setkání bylo, jak navázat kontakt s dítětem, které o to nestojí. "Je to otázka času. Dítě se postupně začne otvírat, ale je to otázka trpělivosti. Nutné je s dítětem mluvit, pozorovat ho a mít o něj zájem. Hledat příležitosti k ocenění a navození dalších situací ke komunikaci a spolupráci. Na tomto je třeba budovat vztah s dítětem, dítě si k tomu musí dojít samo...," odpověděla Gábina.

Web DOMOVY SOBĚ nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Cílem je především poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň však podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna.

Na další setkání vychovatelů se můžete těšit již 10. listopadu. Na online Kávě s... Milanem Opravilem se budeme věnovat specifikům dětí vyrůstajícím v dětských domovech a ohroženým dětem. Bavit se budeme o tom, jak pracovat dětmi, které si ze své biologické rodiny přináší nefunkční vzorce chování. Sledujte web DOMOVY SOBĚ ať vám nic neuteče. Pokud máte Facebook, je tu pro vás facebooková skupina DOMOVY SOBĚ. Zde https://www.facebook.com/groups/domovysobe také najdete vše aktuální i to, co proběhlo.