Lednová Káva s… byla o využití osobnostní typologie DiSC® při práci s dětmi v dětských domovech

27.01.2022

Ve středu 26. ledna proběhla první Káva s... tohoto roku. Věnovala se osobnostní typologii DiSC®, která nabízí předsudky nezatížený praktický náhled na různé povahy lidí kolem nás. Účastníci se dozvěděli, jak tuto metodu využít pro efektivnější práci s mladými v domovech. Realizátorem DOMOVY SOBĚ je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Akci moderovala Gabriela Štiková, spoluzakladatelka yourchance a projektu Začni správně. Hostem byla její kolegyně, spoluzakladatelka yourchance Jana Merunková. Ta hned úvodu doporučila skvělou knihu, která o typologii DiSC hovoří. Jde o knihu Pozitivní povahové profily od Dr. Roberta A. Rohma, kterou lze zakoupit například ZDE. K typologii DiSC pro vás yourchance připravilo také webinář, kterým provází Gabriela Štiková. Mrknout na něj můžete na YouTube: https://youtu.be/-gwio7W-u44.

"Typologii DiSC využívám stále. Nejprve to pro měl byl ale nástroj, jak se naučit komunikovat s obchodními partnery a jak pracovat se zákazníky. Pochopila jsem také dříve nepochopitelné jednání členů rodiny. Velkou inspirací je DiSC také pro mě a pro práci se sebou sama. Zjistila jsem, že mám na čem pracovat a začala jsem si všímat věcí, které naopak dělám já a pro okolí nemusí být úplně přijatelné. Vnímala jsem svoje silné stránky, ale také ty slabší. Pomohlo mi to pracovat i s těmi slabými stránkami a vůbec na sobě pracovat," popisuje k vlastní zkušenosti metodou DiSC lektorka setkání Jana Merunková.

Co vlastně typologie DiSC® je a k čemu slouží?

Jedná se o metodu vytvořenou Williamem Marstonem, která se zaměřuje na čtyři kvadranty osobnosti (dominanci, vliv, stabilitu a svědomitost). Metoda umožňuje každému jednotlivci poznat o něco lépe sám sebe, ale také pochopit a efektivně pracovat a komunikovat s druhými. 1 DiSC měří především člověkem preferovaný a pro něj typický způsob chování, rozhodování i komunikační styl. Pomáhá pochopit silné stránky každého jedince a naopak důvody, proč mu některé situace nevyhovují. Na základě poznání si každý může určit, jak své přednosti využije a jak může rozšířit spektrum svého typického chování v různých situacích pro to, aby se cítil lépe, předcházel konfliktům, či byl efektivnější. 2

Jaké jsou konkrétní charakteristiky jednotlivých povahových profilů?

D - Dominance

Tento osobnostní profil představuje soutěživost, cílevědomost, touhu po moci a kontrole. Lidi s převahou tohoto profilu jsou rozhodní, berou na sebe riziko, dokáží se rychle rozhodnout a řešit problémy, převážně jsou velmi schopní v řízení ostatních a svého okolí.

I - Ovlivňování (Influence)

Tento osobnostní profil je zaměřený na komunikaci, lidé s tímto profilem mají velkou energii, elán a charisma. Obvykle jsou velmi humorní a společenští, nadšení, optimističtí, přesvědčiví, impulzivní a emocionální.

S - Stabilita (Steadiness)

Tento osobnostní profil charakterizuje trpělivost, ohleduplnost a stabilitu osobnostních rysů. Lidé s tímto profilem jsou dobří posluchači, jsou vstřícní, podporují ostatní, vyjadřují stálost. Naopak nemají rádi změny a konflikty.

C - Svědomitost (Conscientiousness)

Lidé s tímto osobnostním profilem představují přesnost, preciznost, opatrnost. Jsou systematičtí a analyticky zaměření. 1

Na příkladech specifik dětí a mladých se účastníci učili rozpoznat základní osobnostní typy podle této metody. Dozvěděli se také typické charakteristiky v chování, jednání, preferencí například v oblékání a sebeprezentaci. Řeč byla o tom, jak s jednotlivými typy komunikovat, co je pro jednotlivé osobnostní typy motivující a co naopak ohrožující.

"Důležité je také fázovat jednotlivé kroky práce s daným mladým člověkem právě podle jeho typu v typologii. DiSC má samozřejmě využití nejen v práci, ale v osobním životě " dodává Gabriela.

Následující akcí, kterou DOMOVY SOBĚ připravují je online seminář na téma Děti a učení, který se online přes aplikaci GoToMeeting uskuteční ve středu 23. února od 9 do 11 hodin. Více informací a registrace je možná zde: https://www.domovysobe.cz/online-seminare/.

Web DOMOVY SOBĚ nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Cílem je především poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň však podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna.

Pokud máte Facebook, je tu pro vás facebooková skupina DOMOVY SOBĚ. Zde https://www.facebook.com/groups/domovysobe také najdete vše aktuální i to, co proběhne nebo je již za námi.

Projekt Začni správně (ZS) pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu osamostatnili a byli schopni žít plnohodnotný život. Cílem projektu je vytvoření funkčního systému integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči. Projekt funguje jako vzdělávací a konzultační projekt v oblasti práce, bydlení, financí, osobního rozvoje, terapeutické podpory, podpory talentů a stipendistů. Je realizován po celé České republice.