Práce s agresivním klientem a vlastními emocemi

02.10.2020

První ročník Setkání vychovatelů dětských domovů se z důvodu aktuální epidemiologické situace a mimořádných opatření odehrál v on-line režimu. Téma práce s agresivním klientem a vlastními emocemi oslovila desítky pedagogů. Setkání organizovala společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně. Záznam ze setkání je možno shlédnout ZDE.

"Jsem nadšená, že i v téhle komplikované době se dá uskutečnit takové setkání pedagogických pracovníků, kteří mají zájem a svou profesi, berou ji jako poslání, a nejen jako práci," zhodnotila setkání vychovatelů projektu Začni správně Jana Brožová, vychovatelka z Kašperských Hor.

Bezmála tříhodinový program byl rozdělen do dvou částí. "V první části jsme se podrobně věnovali práci s agresivním klientem a s agresivitou obecně," popisuje lektorka Gítha Ruthová.

Druhá část se soustředila na práci s vlastními emocemi a vedla ji psycholožka Eva Andrés. "On-line forma takhle velkého setkání je pro mě velmi nezvyklá. Přesto, že se těším na to, až se zase uvidíme na živo, věřím, že i tenhle čas společně strávený po síti, mohl pomoci," řekla lektorka.

Akcí prováděly manažerky projektu Začni správně Marcela Belicová a Dominika Šenková. "Jsme moc rádi, že se k nám připojilo více než šedesát vychovatelů a všichni hodnotili setkání velmi pozitivně," řekla Dominika.

Mezi jednotlivými bloky měli účastníci prostor ptát se lektorek na otázky spojené s tématem. "V naší práci jsou podobné semináře jak teoretické, tak praktické velice potřeba. Děkujeme za dnešní Setkání vychovatelů ve virtuálním prostoru," dodává Jana Brožová.

Lektorky setkání:

Gítha Ruthová se práci s mládeží věnuje již řadu let, jako KBT terapeut, sociální pracovnice či skautská vedoucí. Fenoménu agrese se věnuje již pět let, a to jak na teoretické úrovni, tak při práci s dětmi a mládeží. Gítha vytvořila skupinový program Bojovníci v nás, který děti a mládež učí, co je to agrese a jak vlastní agresi přetransformovat v tvůrčí sílu. Na setkání představila fenomén agresivity z jiného úhlu pohledu, než je běžné a nabídne, jak dané situace lépe zvládat.

Eva Andrés je koordinátorkou mentorů pro Čechy. Vystudovala psychologii a češtinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Řadu let se věnovala vzdělávání dětí předškolního a školního věku, a to jak ve vlastním vzdělávacím projektu jazykové mateřské školy, tak v mezinárodních dobrovolnických projektech. Podílela se na humanitárních aktivitách v jihoamerickém Ekvádoru. Pracovala pro nadaci Villa Ticca, která pečuje o vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Jako ředitelka mateřské školy spolupracovala s mezinárodní studentskou organizací AIESEC na začlenění multikulturních vzdělávacích aktivit do školního kurikula. Ve společnosti Koučink Akademie absolvovala roční intenzivní kurz koučinku a mentoringu.