27. 9. 2023 Káva s....Romanem Mašlíkem na téma Musíme si pomáhat

27.09.2023

S novým školním rokem jsme se i my vrátili k pravidelným online setkáváním se s vychovateli z dětských domovů napříč celou Českou republikou. Hostem zářijové Kávy s...byl Roman Mašlík, vychovatel z dětského domova ve Vrbně pod Pradědem. Společně s Romanem si o tématu Musíme si pomáhat povídala Gabriela Štiková.

Roman Mašlík, vychovatel z dětského domova ve Vrbně pod Pradědem, je znám svým empatickým přístupem k dětem a mladým lidem, kterým pomáhá navigovat skrze nástrahy života. V rámci online setkání Roman inspiroval a motivoval ostatní vychovatele k aktivnímu zapojení dětí do různých forem pomoci a podpory.

Děti z dětských domovů samozřejmě potřebují pomoc, ať už jde o vzdělávání, řešení osobních problémů nebo přípravu na samostatný život. Ale jak zdůrazňuje Roman, stejně důležité je naučit děti poskytovat pomoc ostatním. Právě tímto způsobem se učí empatii, odpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu, což jsou hodnoty, které je následně mohou provázet celým životem.

Roman také mluvil o tom, jak důležité je zapojovat děti do pomoci, která je (nebo není) vidět. Jak malé, tak velké činy mohou mít velký dopad na životy ostatních lidí a mohou napomoci k utváření pozitivního obrazu dětských domovů v širší společnosti.

Zapojení dětí do aktivit, které pomáhají ostatním, je však nutné dělat uvážlivě a s ohledem na jejich věk, zkušenosti a osobní schopnosti. Roman radí, jak minimalizovat případná rizika a jak připravit děti na to, co od nich pomáhání vyžaduje.

V tomto online setkání  jsme také probírali téma propagace a její důležitost. V dnešní době již neplatí, že dobrá věc se pochválí sama. Je třeba práci dětských domovů a jejich dětí aktivně prezentovat a ukazovat, jaká pozitivní změna se díky nim děje ve společnosti.

Tato online setkání jsou skvělou příležitostí pro vychovatele z dětských domovů setkávat se a navzájem se inspirovat. Protože jak říká Roman - musíme si pomáhat. A právě v tom je skrytá síla naší společnosti.