Kalendář akcí

                  září

Odcházení z DD

Problematika přípravy na odchod, posilování samostatnosti a odcházení z dětského domova.

                  říjen

Mentoring a vztahy

Mentoring a mentor jako průvodce pro odcházejícího z dětského domova. Představení a metodika mentoringu.

               listopad

Specifika dětí z dětských domovů

Specifika ohrožených dětí a dětí vyrůstajících v dětském domově.