Finanční gramotnost

Na otázky spojené s tématem finanční gramotnosti tento měsíc odpovídají vychovatelé Stanislav Görg z DD Ústí nad Labem a pan Michal Babiš, vedoucí vychovatel DD Úsměv Ostrava

Stanislave, jak učíte malé děti v domově hospodařit s penězi? Zkusme to rozdělit podle věku: do pěti let, mladší školní věk, SŠ a mladí při odchodu?

U věkové skupiny pětiletých se nám osvědčilo seznámení se s penězi díky vedení deníku "Mé úspory", kde jsou zaznamenány všechny transakce s hotovostí, záznam příjmů (kapesné), záznam výdajů (osobní spotřeba). Motivujeme děti k šetření a práci s deníkem se kterou vychovatel pomáhá. Nejčastěji šetří děti na letní prázdniny (zmrzliny, suvenýry apod.) nebo na malá a velká přání (menší hračky a to co si přejí). Další naší aktivitou jsou námětové hry na obchod a následně opravdové nákupy běžných věcí, kde je vedeme k šetrnosti, porovnávání cen... To už se ale dostávám ke starším dětem. Prací s penězi začínáme ihned po příchodu dítěte do DD končíme až s jejich odchodem, minimálně tedy v době plnoletosti.

Starší děti si deníky vedou samy, jsou motivovány k šetrnosti a úsporám i vzhledem k odchodu z DD. Komunity vedeme k sestavení seznamu potravin, tzv. chytrý nákup, sestavení jídelníčku, seznamu důležitých i nedůležitých věcí. Dále pracujeme s potřebou brigád a práce, kdy se mladí těší na vlastní finance a hospodaření s nimi.

U odcházejících pracujeme s výší zůstatku, samostatně sledují plusy a mínusy svého deníku a svoji stanovenou cílovou částku (krátkodobá, dlouhodobá), kterou si hlídají. 

Nezapomínáme ani na dluhy! Těm se věnujeme po celou dobu pobytu dítěte v domově, kdy se snažíme pracovat na uvědomění si špatného dluhu a jeho nevýhod. Zároveň pracujeme s tzv. dobrým dluhem - například investice do bydlení a hypotéka. Pracujeme i s variantou, když se mladí zadluží... Jak pak řešit krizové situace a imaginární dluh? Společně hledáme řešení. Naším cílem samozřejmě je, aby děti a mladiství dluhy neměli.

Jaké k tomu využíváte vzdělávací prostředky?

Využíváme to, co se nám osvědčilo, a to jsou hry, reálné předměty (mince, bankovky, složenky apod.) Dále web www.fgdoskol.cz, kde jsou pracovní listy, případně další weby a neziskové organizace.

Snažíme se opravdu o to, aby si děti samy na vlastní kůži zažily nejrůznější situace a tím si zvyšovaly svoji kompetentnost ve finanční gramotnosti. 


Dalších pár dotazů k tématu finanční gramotnosti tento měsíc putovalo do Ostravy. Odpovídá na ně vedoucí vychovatel DD Úsměv Ostrava Michal Babiš.

Pane Michale, jak učíte malé děti v domově hospodařit s penězi? Zkusme to rozdělit podle věku: do pěti let, mladší školní věk, SŠ a mladí při odchodu?

Malé děti mají kapesné u vychovatelů a společně si vedou deník. Hodnotí si konkrétní nákup a zůstatky, včetně spoření.

Mladší školní věk je to samé a již s danou částkou od vychovatele. Sami zkouší nakupovat pod jeho dohledem.

Děti ve starším školním věku si již hospodaří samy. Samostatně si vedou deník a ukazují jej ke kontrole, zkouší již samy nakupovat a ukazují účty. 

Středoškoláci nakupují v rámci cvičení finanční gramotnosti i pro celý DD...A opět ukazují účty, zůstatky, hospodaří si sami. Cílem je mít vždy naspořeno alespoň 500 Kč jako rezervu nebo předpokládané poplatky např. na tábor nebo na Vánoce.

Dospěláci hospodaří sami i se svěřenými prostředky na stravu. Sami hospodaří také s financemi - zabezpečením, které dostávají měsíčně na startovacím bytě.

Jaké k tomu využíváte vzdělávací prostředky?

Jde zejména o počítače, tablety, programy k tomu určené, psací potřeby, kalkulačky, práci s počítáním.

Popište dvě vzdělávací aktivity, které mohou realizovat vaši kolegové?

Doporučuji Monopoly, iniciace nakupování formou hry a deskové hry.