1. stupeň ZŠ

Nejenom pohádky, příběhy, ale také otázky a aktivity, které se věnují práci a pracovněprávním vztahů, umožňují dětem lépe poznat a pochopit, že chodit do práce a vydělávat peníze je "normální." Profese, výběr práce, naše talenty, atd., to vše může být náplní pro aktivity nejmenších.

Vhodná témata pro danou skupinu jsou například:

  • jaké profese existují,
  • jakou mají pracovní dobu,
  • co je náplní jejich práce (zodpovědnost - pekař brzy vstává, abychom si mohli koupit housky)
  • proč je pro nás práce důležitá (peníze, režim, role a fungování ve společnosti)


Doporučená aktivita - vybarvování 

Vytiskněte si obrázek tady a nechte děti popsat a vybarvit, co na obrázku vidí. 

Doporučujeme: webové sránky zakatedrou.cz, kde najdete ještě další aktivity k tomuto tématu. Například Encyklopedický list na téma povolání určený pro 1. ročník a pracovní listy pro práci s listem ke stažení. Více zde: https://zakatedrou.cz/?p=6791