1. stupeň ZŠ

U menších dětí je dobré nepoužívat slovo mentor, mentoring, ale spíše pracovat s tématem vzoru pro dítě. Podělím se s Vámi o jednu velmi zajímavou narrativní psychoterapeutickou techniku, která se používá v rámci psychoterapie a mapuje jednak klíčové osoby v životě dítěte, ale také vztahy mezi nimi. Pro vám to může být jedna z technik, kterou použijete jako pomůcku pro další práci s dítětem či s rodinou.

Domluvte se s dítětem, že do prostřed papíru namaluje/ nebo nalepí obrázek sama sebe/ obrázek oblíbeného zvířátka, které symbolizuje dítě samotné.

Potom, co to dítě udělá můžete se s ním domluvit, že společně namalujete kolem dítěte pro něj důležité lidi. Mohou to být, jak členové rodiny, tak kamarádi, někdo z domova, jeho vzory v podobě zpěváku apod. Hranice, kdo bude na obrázkou neexistují (možná tam bude i oblíbený plyšák, domácí mazlíček aj.) Je dobré, když si dítě zvolí i barvy, kterými bude tyto lidi/věci/zvířata malovat nebo samolepky, které jej budou symbolizovat. Nechte vše na kreativitě dítěte, barvy mohou být různé stejně jako nálepky. 

Vy se můžete ptát:

  • Co dítě vedlo k tomu, že namalovalo sama sebe zrovna takovým způsobem/ že vybralo tuto nálepku. 
  • Co má dítě na těchto osobách/věcech/zvířatech rádo? Proč je namalovalo do obrázku?
  • Jak mu pomáhají v jeho životě a zda vůbec?

Sledujte jaké barvy používá na jednolitvé vlivové osoby/zvířata/věci, kdy jsou barvy stejné, kde se liší, v jaké vzdálenosti jsou tyto osoby vzhledem k dítěti? V jakých vztazích jsou mezi sebou. Získáte tak skvělý obrázek sociální struktury a zároveň se dozvíte o dítěti spoustu informací hravou formou, které mohou být pomyslnými puzzle do obrázku v životě dítěte.


Technika pomocná ruka

Dítě namaluje na papír svoji ruku/ bude malovat na svoji ruku prstovými barvami, které se dají dobře umýt/ bude si na prsty lepit nálepky apod.

Dítě si maluje na ruku jednotlivé pomocníky.

Může namalovat různé obličeje a označit, kdo je kdo.

Každý z prstů představuje jednu osobu, která mu pomáhá. 

Na dlaň mohou nakreslit svou tvář. 


Zdroj obrázku: https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/2015/solution-focused-practice-toolkit

Vy se jako vychovatelé můžete ptát:

  • Kby ti mohl pomoci k přiblížení se k tomu, co ve svém životě chceš/ se starostmi, které máš? 
  • Jak by ti mohl pomoci?
  • Co je potřeba, abys udělal ty sám?